Csont és ízületi fertőzések kezelése

Tiszteletben tartja az együttes kezelést, Adatkezelési Tájékoztató – JózsaGumi

Szabó Réka, alapító ügyvezető Nincs Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket. Jelen tájékoztató útján tesz eleget a Társaságunk a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről. Az egyes adatkezelési célokat, és azok jellemzőit az alábbiak szerint határozzuk meg: II. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 9.

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatainak a kezelése Amennyiben Ön jelentkezik valamelyik meghirdetett állásunkra, úgy az Ön által megküldött pályázati anyagot a Társaságunk, mint adatkezelő kezeli a felvételi folyamat során. Amennyiben rendelkezésre bocsátja Társaságunk részére pályázati anyagát önéletrajz, motivációs levél és az esetlegesen a jelentkező által megküldött további személyes adatok álláshirdetésre jelentkezés céljából, Társaságunk az abban szereplő adatokat kezelni fogja a meghirdetett állás betöltése, valamint fájdalom ízületek orvos Ön jelentkezésének elbírálása céljából.

Nem kért, vagy nem meghirdetett állásra történő jelentkezés esetén az adatkezelés legfeljebb 1 évig történik. Az, hogy Ön a jelen tájékoztató megismerését követően a jelentkezését megküldi a részünkre, egyértelmű, tevőleges hozzájárulásnak minősül a személyes adatainak a jelen tájékoztatóban írt célból történő kezelésére.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelése kizárólag a megfelelő munkatárs kiválasztása céljából történik, az Ön személyes adatait egyéb célból nem kezeljük.

A Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Adatkezelés célja Társaságunk által meghirdetett állás betöltéséhez szükséges kiválasztási folyamat lebonyolítása és a kiválasztás során a jelentkezők — így például az Ön — szakmai és emberi értékeinek, iskolai végzettségének, korábbi munkatapasztalatának a megismerése annak érdekében, hogy megtaláljuk a megüresedett pozíció betöltésére leginkább alkalmas ízületi fájdalomgáz. Kezelt személyes adatok Az Ön által megküldött pályázati anyagban szereplő személyes adatok, így elsősorban: önéletrajz, motivációs levél.

Amennyiben Ön további személyes adatot küld a Társaságunk részére, akkor azt is jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljük.

Amennyiben az állásjelentkezésének elbírálásához valamely, Ön által megküldött dokumentumra vagy adatra nincs szükségünk, vagy azok kezelése ellentétes a célhoz kötöttség elvével, úgy azokat azonnal töröljük, tiszteletben tartja az együttes kezelést megsemmisítjük.

Adatkezelés jogalapja A Rendelet 6.

tiszteletben tartja az együttes kezelést

Azzal, hogy Ön jelentkezik a Társaságunk álláshirdetésére, és ezért megküldi részünkre a szükséges pályázati anyagot, egyértelműen és tevőlegesen jelzi hozzájárulását ahhoz, hogy a jelentkezés során megküldött személyes adatait kezeljük a kiválasztási folyamat során a jelen tájékoztatóban írtak szerint. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei Az Ön által átadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni, akik a meghirdetett állás betöltése kapcsán javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Az adatkezeléshez a Társaságunk nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Nyáresti koncertek a Magyar Állami Népi Együttes zenekarával | Várkert Bazár

A papír alapú, személyesen átadott önéletrajzok átvételében a recepción dolgozó munkatársunk megismerheti az álláshirdetésre jelentkezők személyes adatait, amennyiben azok nem lezárt borítékban kerülnek átadásra. Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Személyes adatok kezelésének időtartama: kizárólag az állás betöltéséig, de legfeljebb 1 évig. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során.

A személyes adatok kezelése a pályázat elbírálásának és a kiválasztási folyamat lefolytatásának alapvető feltétele.

tiszteletben tartja az együttes kezelést

Hírlevél marketing levél Amennyiben Ön az általunk megadott vagy rendelkezésre bocsátott felületeken feliratkozik hírlevelünkre, a megadott elérhetőségeken tiszteletben tartja az együttes kezelést Társaságot érintő híreket, információkat, illetve marketing anyagokat juttatunk el Önnek. Hírlevél küldésére a Rendelet és a hatályos magyar szabályok alapján kizárólag az Ön előzetes hozzájárulását követően van lehetőség.

A hírlevélre tiszteletben tartja az együttes kezelést feliratkozás egyértelmű, tevőleges hozzájárulásnak minősül a személyes adatainak a jelen tájékoztatóban írt célból történő kezeléséhez. Ön bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben található linkre kattintva. Adatkezelés célja A hírlevélre történő feliratkozás közvetlen e-mail, vagy személyes feliratkozással történik.

Az Ön által a feliratkozás során megadott adatokat kizárólag a hírlevél küldéséhez használjuk. Kezelt személyes adatok a feliratkozás során megadott név, e-mail cím. Társaságunk úgy tekinti, hogy a hírlevélre történő feliratkozással megadott adatok kezelése az érintett kifejezett hozzájárulásán alapuló adatkezelés. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok tiszteletben tartja az együttes kezelést Az Ön által átadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Az adatkezeléshez az adatvédelmi szabályzatunk mellékletében meghatározott adatfeldolgozót informatikus vesszük igénybe. Adatfeldolgozó i nk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, homeopátiás kezelés artrózis szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs.

Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a tiszteletben tartja az együttes kezelést teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan. Személyes adatok kezelésének időtartama a hozzájárulás visszavonásáig érvényes hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig. Személyes adatok szolgáltatása A személyes adatok kezelése a hírlevél küldésének feltétele, mely kizárólag az Ön előzetes, önkéntesen hozzájárulásán alapulhat.

Olvasson tovább

A hírlevélről ön bármikor le tud iratkozni a levél alján található linken, valamint a weblapunk menüpontján keresztül. E-mailben történő kommunikáció Társaságunk a mai felgyorsult világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve az ügyfeleivel. Ennek keretében Ön közvetlenül e-mail üzenetet küldhet a részünkre, az info tunetegyuttes. Az Önnel történő — bármely ügyhöz kapcsolódó - elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük az Ön személyes adatait.

tiszteletben tartja az együttes kezelést

Adatkezelés célja Kapcsolatfelvétel a fenti email címre történő közvetlen e-mail küldéssel lehetséges. Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat kizárólag az Önnel folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézéshez használjuk.

Kezelt személyes adatok Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, mely az Ön által kezdeményezett ügyben Ön szerint lényeges.

Társaságunk úgy tekinti, hogy a partnerekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez megállapodáshoz kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei Az Ön által megadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Az adatkezeléshez adatfeldolgozó ka t nem veszünk igénybe.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Személyes adatok kezelésének időtartama Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre Társaságunk és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás a Társaságunk és Ön között, akkor az üzenete ke t a kommunikáció lezárását követően archiváljuk, 1 év után töröljük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás em történik az adatkezelés során. A személyes adatok kezelése az üzenet megválaszolásának, és így az Ön és Társaságunk közötti kommunikáció feltétele. Üzleti partnerek kapcsolattartási személyes adatainak kezelése Társaságunk a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más gazdasági szereplőkkel. Az üzleti partnerekkel történő együttműködés során szükséges, hogy a teljesítésben részt vevő természetes személyek egymással kapcsolatot tartsanak.

Adatkezelés célja Üzleti célú kapcsolattartás az Ön, illetve az Ön által képviselt gazdasági társaság, valamint Társaságunk között létrejött szerződés teljesítésének előmozdítása, és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám.

Rövidített adatvédelmi tájékoztató a weboldal működtetésével kapcsolatban

Adatkezelés jogalapja A kapcsolattartás tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. Társaságunk jogos érdeke az Önnel, vagy az Ön által képviselt Társasággal létrejött szerződés ek teljesítése céljából történő kapcsolattartás.

tiszteletben tartja az együttes kezelést

A közvetlen kapcsolattartásra a minél hatékonyabb gazdasági tevékenység érdekében van szükség. Személyes adatok forrása A személyes adatait Ön, vagy jogszerű felhatalmazás alapján az Ön munkáltatója bocsátotta a Társaságunk rendelkezésére. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

tiszteletben tartja az együttes kezelést

Személyes adatok szolgáltatása A személyes adatok kezelése szükséges a szerződés teljesítéséhez. Számla kiállítása és megőrzése szigorú számadású nyomtatványok Minden bevételt szerző adóalany részére előírják a törvények, hogy számlát kell kiállítania, mely számlát utána meghatározott ideig őriznie is kell. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre tehát Társaságunkat a törvények kötelezik, és az adatkezelés jellemzőit is meghatározzák az alábbiak szerint.

Adatkezelés célja Társaságunk célja a személyes adatok kezelésével, hogy eleget tegyen az általános forgalmi adóról szóló Ebből a célból kifolyólag Társaságunk kezeli az általa kiállított, illetve befogadott számlákon szereplő személyes adatokat.

  • Ízületek és csontok fájdalmának táplálása
  • A vállízület ízületi elváltozása
  • Boka törés kezelése idő szerint
  • Adatvédelmi tájékoztató és cookie szabályzat – Kapusi Ügyvédi Iroda
  • Adatvédelmi nyilatkozat Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Az adatkezelés célja tehát a számlák kiállítása a gazdasági tevékenysége folytatása során, valamint a Társaság által és a Társaság részére kiállított számlák őrzése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

Kezelt személyes adatok A számlákon szereplő adattartalom, és ezáltal a kezelt személyes adatok lehetséges köre a törvény által pontosan meghatározásra került az Áfatv. Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. A hivatkozott jogszabályi kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló Személyes adatok forrása A kezelt személyes adatokat a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétele során Ön bocsátja a rendelkezésünkre. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akiknek az adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

Az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Személyes adatok kezelésének időtartama Az Ön személyes adatait Társaságunk a számvitelről szóló Személyes adatok szolgáltatása A személyes adatok kezelésére Társaságunkat törvény kötelezi. Áru értékesítésére, vagy tiszteletben tartja az együttes kezelést igénybevételére kizárólag számla kiállítása mellett, a személyes adatok kezelésével kerülhet sor.

Jogérvényesítés Társaságunk az Adatvédelmi Rendelet 6. Társaságunk a jogérvényesítés során saját belátása szerint adatfeldolgozóként további szakértőket követeléskezelő, jogi képviselő, igazságügyi szakértő, stb. Az Ön személyes adatait a jogai érvényesítése céljából Társaságunk a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint a hatályos Adatvédelmi szabályzata előírásai szerint kezeli.

Tájékoztatáshoz való jog Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

II. Kik az érintettek?

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük.

A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatvédelmi tájékoztató

Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését. Törléshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaságunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett tiszteletben tartja az együttes kezelést végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

  • A térd kijön az ízületből
  • Ízületi tünetek kezelésének okai
  • Osteochondrosis hátfájás
  • Nyáresti koncertek a Magyar Állami Népi Együttes zenekarával | Várkert Bazár
  • Panaszkezelés helye és elérhetőségei: Budapest, Forgách utca

Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

Tiltakozáshoz való jog Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Társaságunk jogos érdeke a jogalapja, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Weboldal üzemeltetője: KreazívBiznisz Sárszentmihály, Kőris u. Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető. A tehergumiszereles.

Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Ön személyes adatait Társaságunk közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Tiszteletben tartja az együttes kezelést Intelligens ízületi krém vélemények Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. Ízületek mérgezik mérgezés után Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Onder Péter Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: onder.

Adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

Társaságunk az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk.

Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Adatkezelési nyilatkozat

A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja. A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

tiszteletben tartja az együttes kezelést

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti tiszteletben tartja az együttes kezelést Fővárosi Törvényszék előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál NAIH bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.